Start arrow Uroczystość Nadania Imienia arrow Uroczystość Nadania Imienia
Uroczystość Nadania Imienia PDF Drukuj Email
20.08.2008.

Ceremonia nadania imienia Józefa Elsnera i wręczenie sztandaru odbyła się w grodkowskim GP Nr 2 w przeddzień zakończenia roku szkolnego, 21 czerwca 2001 r.

Tego dnia cała społeczność szkolna zebrała się na placu apelowym by stąd przejść na ulicę Kasztanową, ponieważ tam miała się odbyć niecodzienna uroczystość. Honorowych gości witała młodzież zgromadzona przed Domem Kultury. Uczniowie w czapkach gimnazjalisty przypinali przybywającym okolicznościowe plakietki i wręczali specjalny numer gazety szkolnej "Zadyma". Kiedy wszyscy zaproszeni goście byli już na sali, do Domu Kultury weszli uczniowie z wychowawcami i ustawili się na uprzednio wyznaczonych miejscach.

W podniosły nastrój wprowadził zebranych Opolski Kwartet Smyczkowy z Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, rozpoczynając ceremonię wykonaniem III kwartetu smyczkowego naszego kompozytora. Tworząc oprawę muzyczną naszego święta, artyści z Filharmonii Opolskiej nadali mu dostojności i szczególnego klimatu.
Przeprowadzenie całości powierzono uczniom Barbarze Madej i Jakubowi Proszkowcowi. Wcześniej też wybrano poczet sztandarowy. Chorążym pierwszego w historii szkoły pocztu został Bartosz Gardas, asystę stanowiły uczennice Monika Pezdek i Katarzyna Lewicka.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: wojewoda opolski Adam Pędzioł, opolski wicekurator Jerzy Roszkowiak, starosta powiatu brzeskiego Kazimierz Bączek, dyrektor WODiP Lesław Tomczak, burmistrz Grodkowa Zbysław Bil i wiceburmistrz Józef Kośla, przewodniczący Rady Miejskiej Karol Grzybowski, przewodnicząca Komisji Oświaty RM Ludwika Eliasz, przedstawiciele ZNP Maria Juda i Lucjan Uziębło, dyrektorzy szkół przedszkoli i placówek kulturalno-oświatowych z gminy Grodków, przedstawiciele firm i zakładów, które pomagają szkole, a także licznie zgromadzeni rodzice.

Na salę wprowadzono poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Grodkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Grodkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kolnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Berlinga w Lipowej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor gimnazjum Janina Podgórna. Przywitała przybyłych gości i w krótkim przemówieniu uzasadniła wybór Józefa Elsnera na patrona naszej szkoły.

Z kolei głosu udzielono przewodniczącemu RM w Grodkowie Karolowi Grzybowskiemu, który odczytał uchwałę Rady Miejskej w sprawie nadania imienia Józefa Elsnera Gimnazjum Publicznemu Nr 2 i przekazał pani dyrektor akt nadania. Dziękując Radzie Miejskiej za akceptację uchwał organów szkoły i pozytywne rozpatrzenie wniosku, pani dyrektor w kilku zdaniach powiedziała o ceremoniale szkolnym. Wymieniła fundatorów nowego sztandaru: Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego Nr 2 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodkowie. Wspomniała także o tym, ze na nowy sztandar przeniesiono niektóre elementy z poprzedniego, należącego do PSP Nr 2, gdyż taka była wola nauczycieli, uczniów i rodziców.

Przedstawiciele rodziców obu szkół wnieśli nowy sztandar i przekazali go dyrektorowi gimnazjum. Następnie sztandar przekazano pocztowi sztandarowemu. Prowadzący ceremonię poprosili księdza proboszcza Zdzisława Górę o jego poświecenie. Po tym akcie przez krótką chwilę prezentowano sztandar wszystkim zebranym, a potem odbyła się uroczystość ślubowania na sztandar. Decyzją Rady Pedagogicznej tego zaszczytu dostąpili najlepsi uczniowie naszej szkoły: Monika Pezdek, Michalina Winiarska, Tomasz Chawawko, Elwira Juzwenko, Grażyna Konarska, Malwina Walczak, Dorota Kurasiewicz, Piotr Sikorski, Elżbieta Wojdyła, Justyna Krupa, Jakub Proszkowiec i Krzysztof Najda.

Po ślubowaniu głos zabrali goście. Panowie A. Pęzioł, J. Roszkowiak, K. Bączek, Z. Bil, J. Kośla, K. Grzybowski i pani L. Eliasz w swoich wystąpieniach mówili o zasługach Józefa Elsnera w rozwój szkolnictwa muzycznego w Polsce, o roli jaką odegrał w historii naszego miasta podkreślali fakt, iż " jego jest dziełem, że Polacy mogą chlubić się Chopinem przed Europą", gratulowali trafnego wyboru najsławniejszego grodkowianina na patrona szkoły. W imieniu rodziców wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców GP Nr 2 Renata Wojdyła. Samorząd uczniowski reprezentowała Diana Aidamenbor; jako przedstawicielka uczniów zapewniła zebranych, że młodzież godnie i z honorem dbać będzie o dobre imię szkoły.

Tradycją uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru jest wbijanie przez gości pamiątkowych gwoździ do drzewca i wpisywanie się do Złotej Księgi, która na zawsze pozostaje w szkole jako cenna pamiątka tego święta. Oficjalną część uroczystości zakończyła pierwsza prezentacja hymnu szkolnego. Wykonał ją chór przygotowany przez panią Elżbietę Węgrzyn-Moroń.

Na zakończenie prowadzący ceremonię, wyrażając opinię pozostałych uczniów obu szkół: GP Nr 2 i PSP Nr 2, podziękowali dyrekcji szkół, Radom Rodziców, a także zaproszonym gościom za to, ż mogli brać udział w tak podniosłej uroczystości i być świadkami najważniejszego w historii każdej szkoły wydarzenia. Wszyscy zebrani obejrzeli także program artystyczny przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem pani Stefanii Maćkowiak-Koniecznej.

Imprezę zakończono przejściem ulicami miasta pod pomnik Józefa Elsnera i złożeniem kwiatów. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Grzybowski dokonał symbolicznego odsłonięcia Kącika Patrona w szkole. Przed uroczystym obiadem i spotkaniu przy kawie zaproszeni goście obejrzeli wystawy szkolne towarzyszące całej uroczystości.
Zmieniony ( 10.09.2008. )
 

designed by ueberkrass